Gatufotogruppen

Gatufotografering kan beskrivas som skildring av människor i urbana miljöer eller människors interagerande med urbana miljöer. Fotograferingen kan vara i form av dold fotografering men behöver inte begränsas av detta. Till skillnad från dokumentär fotografering, som skildrar ett definierat skeende kan gatufotografering beskrivas som en skildring av den urbana miljön, dess spontana känslor och skeenden. I en mening kan man också uttrycka det som att skildra det vardagliga och banala och göra det till något unikt och vackert.

Kontakta Stefan Lindgren, e-mail: srlindgren48@msn.com