FOKUSGRUPPER

Vi har tre fokusgrupper:

Gatufotogruppen
Gruppens syfte är att utveckla och inspirera medlemmarna inom denna genre av fotografering genom bildträffar med diskussioner, utflykter, externa föreläsare samt utställningar. Läs mer

Kulturlivsgruppen
Vill med våra foton skildra den skapande processen i kulturlivet innan de presenteras för allmänheten. Foto är en viktig konstform som även kan kombineras med andra konstformer.

Naturfotogruppen
Här samlas de medlemmar i FKAros som är intresserade av naturfoto i alla dess former. Gruppen har ett möte i månaden, alla med olika teman t.ex. väder, vatten, skog. Vi tittar på varandras bilder, diskuterar och analyserar bilder från våra utflykter. Vi gör 4-6 utflykter per år, de flesta i områden kring Västerås. Läs mer