Dokument

Föreningens ändamål är att på ideell bas utveckla och främja den fotografiska konsten, dokumentera hembygden och skapa förutsättningar till en meningsfull fritid

Fotoklubben Aros Stadgar

Fotoklubben Aros Värdegrundspolicy

En ny lag för skydd av personuppgifter GDPR, General Data Protection Regulation, eller Dataskyddslagen träder i kraft 2018-05-25 och ersätter PuL. Lagen gäller inom EU anpassade för respektive land. En sammanfattning har gjorts av Per Fridh.

Fotoklubbens regler för utställningar.

För att inte våra brevlådor ska överbelastas har en lathund tagits fram för att reducera filstorlekar till ca 1 Mb.