Kurser

Kursverksamheten beräknas återupptas då restriktioner för sammankomster öppnas upp.

Studiecirkel/Kurs Lightroom 
Studiecirkeln/Kursen innehåller programmets funktioner med fokus på ”framkallningsmodulen”.
Ni behöver egen dator med Lightroom installerat. I datorn bör även finnas några bilder.

Grundkurs i fotografi
Två av klubbens medlemmar/fotografer kommer i höst att ge en grundkurs i fotografi. Du lär dig bli förtrogen med den digitala fototekniken och dess grunder. Dessutom kommer du att få övningsuppgifter att lösa på egen hand, alltså att ta några bilder, för att träna in grunderna. Målet är att göra dig säker och trygg med tekniken och också att träna ditt bildseende. 

Studiecirkel Photoshop Elements
Studiecirkeln hålls som arbetsgrupp. Syftet med cirkeln är att lära oss ta hand om våra bilder, påverka och förbättra dem samt lagra dem på ett säkert och sökbart sätt.

Grundläggande Kamerateknik
Kursen syftar till att lära sig förstå och behärska kamerans olika grundinställningar och skillnaden mellan olika kameratyper.

Lightroom
Tre sammankomster. Utrustning: Egen laptop med programmet Lightroom installerat.

Bildanalys och bildkomposition
Fyra tillfällen, varav ett studiebesök på Fotografiska i Stockholm. Ingen utrustning krävs.
Kursen handlar om vad som spelar in och påverkar och som gör en bra bild. Val av motiv, fotografens skicklighet och betraktarens upplevelse.
Vad är en bra bild egentligen? Det finns inget objektivt sätt att avgöra det utan det handlar om subjektiva upplevelser och intryck av bilden.
Mycket kommer att användas från Göran Segeholms bok konsten att ta vinnande bilder. Köp den gärna om du inte redan har den.
Jag hoppas på livliga diskussioner kring detta ämne där ingen har fel utan alla har rätt!
Kursledare Stefan Nilsson, e-mail: ls_nilsson@hotmail.com       tel: 070 – 219 05 75

Utskrift
Två sammankomster. Vi går igenom LR´s utskriftsmodul, hantering av ICC profiler och skärmkalibrering för bästa utskriftsresultat.
Kursledare: Lars Lundqvist, e-mail: 021188917@telia.com     tel: 076 – 555 6267