Månadstävling februari 2021 – Vinterbild

 • Följande månader ingår i tävlingsperioden: februari-maj samt augusti-november. Det innebär alltså totalt 8 tävlingsmånader. Varje tävlingsmånad är en avslutad händelse. Inga ackumulerade resultat från flera tävlingsmånader kommer att användas.
 • Deltagande fotografer får ladda upp två bilder per tävling. Filerna skall vara max 1920 pixlar på längsta sidan och i jpg/jpeg-format samt ha en filstorlek av högst 2 MB. Fotograferna är anonyma tills efter avslutad omröstning.
 • Varje månadstävling har ett tema. Alla teman presenteras samtidigt i början av tävlingsåret. För 2021 gäller nedanstående:
 • Februari: Vinterbild
  Mars: Genom ett fönster
  April Transporter
  Maj: Våren
   – – – Sommaruppehåll – – – – – – – –
  Augusti: Sport
  September: Panorama
  Oktober: Vatten
  November: I skogen
 • Bildfilerna ska innehålla namnet på aktuellt tema. Dessutom får man lägga till fri bildtitel, så att det sammanlagt blir max 30 tecken inklusive temanamn och mellanslag.
 • Bilderna ska finnas på FK Aros hemsida senast sista dagen i aktuell tävlingsmånad för att vara kvalificerade för tävlingen.
 • Alla klubbmedlemmar får rösta på tävlingsbilderna. Under tiden för corona-restriktionerna sker röstningen via e-mail till tävlingsledaren under veckan efter tävlingstidens utgång.
 • Oberoende av vilken röstningsmetod som kommer att användas, får man rösta på fem bilder. Den bild man anser vara bäst får 5 poäng och sedan i fallande skala ner 1 poäng för den bild som hamnar på femteplats. Finner man att det är mindre än 5 bilder som är värda poäng, röstar man på dem man tycker ska ha poäng, och ger poäng i enlighet med sin uppfattning.
 • Bilderna från en månadstävling ligger kvar på hemsidan en vecka efter avslutad omröstning.
 • Vinnaren av månadstävlingen får en trisslott. Vid lika röstetal vinner den som har fått flest fempoängare. Skulle det fortfarande vara lika räknas flest fyrapoängare osv. Går det inte att skilja på de som har samma röstetal får båda en trisslott.
 • Då klubbmötena har återupptagits ges tillfälle till att diskutera tävlingsbilderna på första klubbmötet efter tävlingstidens utgång. Resp fotograf har möjlighet att svara på frågor och eventuellt förklara hur uppgiften har lösts.

Ladda upp max två bilder och var med – vinnaren uppmärksammas vid nästa klubbmöte. Röstning sker anonymt bland deltagarna på klubbmötet. Minst tre deltagare krävs för att fullfölja tävlingen. Ställ upp!

 1. FK Aros-medlem: välj ”LOG IN” använd dina tidigare erhållna loginuppgifter, saknar du dina uppgifter, kontakta webmaster
 2. När du är inloggad – välj ”LADDA UPP” 
 3. Ladda upp din bild, se regler för titel och filnamn ovan.
 4. Efter att bilden är uppladdad ska den godkännas av klubbens tävlingsledare – detta för att opassande bilder inte ska visas på vår webb. Det kan dröja någon dag.

INNAN DU LADDAR UPP: anpassa bildens storlek till max ca 2 mb. Namnge bildfilen endast med internationella tecken t.ex. bildensnamn.jpg (inte åäö, inga mellanslag). Du godkänner att vinnande bild, utan arvode, kan publiceras i lokala medier i samband med artikel om FKAros verksamhet. Deltagande bilder måste vara uppladdade senast kl 12 dagen för klubbmötet.
OBS! Bilder av personer får inte kunna uppfattas som kränkande för den/de avbildade. Varje fotograf ansvarar själv för uppladdade bilder. Läs mer om lagreglerna här.

Frågor om hur du laddar upp bilder till tävlingen? Skicka ett mail
/rolf k, admin av Månadstävlingen

Åter till FK Aros hemsida…

No photo has been submitted for the contest. Be the first!