Månadstävling

Oktober månads tävling ”dubbelexponerad bild” med valfritt motiv avgörs på medlemsmötet den 24 oktober.

Ladda upp max två bilder och var med – vinnaren uppmärksammas vid nästa klubbmöte. Röstning sker anonymt bland deltagarna på klubbmötet. Minst tre deltagare krävs för att fullfölja tävlingen. Ställ upp!

  1. FK Aros-medlem: välj ”LOG IN” använd dina tidigare erhållna loginuppgifter, saknar du dina uppgifter, kontakta webmaster
  2. När du är inloggad – välj ”LADDA UPP” 
  3. Ladda upp din bild. Ange en kort titel för varje bild, gärna temats namn.
  4. Efter att bilden är uppladdad ska den godkännas av klubbens tävlingsledare – detta för att opassande bilder inte ska visas på vår webb. Det kan dröja någon dag.

INNAN DU LADDAR UPP: anpassa bildens storlek till max ca 2 mb. Namnge bildfilen endast med internationella tecken t.ex. bildensnamn.jpg (inte åäö, inga mellanslag). Du godkänner att vinnande bild, utan arvode, kan publiceras i lokala medier, t.ex. VLT och Västerås Tidning, i samband med artikel om FKAros verksamhet. Deltagande bilder måste vara uppladdade senast kl 12 dagen för klubbmötet.
OBS! Bilder av personer får inte kunna uppfattas som kränkande för den/de avbildade. Varje fotograf ansvarar själv för uppladdade bilder.

Åter till FK Aros hemsida…