Klubbmästerskap Makro

Tema för Klubbmästerskapet som avgörs på FK Aros medlemsmöte den 26 september: ”Makro” (närbilder)

Ladda upp max två bilder och var med – vinnaren uppmärksammas vid nästa klubbmöte. Röstning sker anonymt bland deltagarna på klubbmötet. Minst tre deltagare krävs för att fullfölja tävlingen. Ställ upp!

  1. FK Aros-medlem: välj ”LOG IN” använd dina tidigare erhållna loginuppgifter, saknar du dina uppgifter, kontakta webmaster
  2. När du är inloggad – välj ”LADDA UPP” 
  3. Ladda upp din bild. Ange en kort titel för varje bild, gärna temats namn.
  4. Efter att bilden är uppladdad ska den godkännas av klubbens tävlingsledare – detta för att opassande bilder inte ska visas på vår webb. Det kan dröja någon dag.

INNAN DU LADDAR UPP: anpassa bildens storlek till max ca 2 mb. Namnge bildfilen endast med internationella tecken t.ex. bildensnamn.jpg (inte åäö, inga mellanslag). Du godkänner att vinnande bild, utan arvode, kan publiceras i lokala medier, t.ex. VLT och Västerås Tidning, i samband med artikel om FKAros verksamhet. Deltagande bilder måste vara uppladdade senast kl 12 dagen för klubbmötet.
OBS! Bilder av personer får inte kunna uppfattas som kränkande för den/de avbildade. Varje fotograf ansvarar själv för uppladdade bilder.

Åter till FK Aros hemsida…

You are not logged in. To log in, use the information emailed after your first image upload!
Log In
Register