KM-regler och teman för 2020

Vinnaren av klubbmästerskapet kommer att få ett medlemskap i Fotografiska museet för år 2021. Det kommer att överräckas till vinnaren på årsmötet 2021.
Vinnare av månadstävlingarna kommer att vid samma tillfälle, på grund av inställda månadsmöten, få sina vinster, dvs en Trisslott, vardera.
Även flitigt deltagande i månadstävlingarna kommer att uppmärksammas.
Bengt Johannesson, tävlingsledare

Teman för FK Aros klubbmästerskap 2020

 • Februari: Svartvitt
 • Mars: Siluett
 • April: Arkitektur
 • Maj: Djur/insekter
 • Juni, juli: inga tävlingar. Sommaruppehåll.
 • Augusti: Lockande
 • September: Blixtbild
 • Oktober: Vardag
 • November: Lycka
 • December: Ingen tävling.

FK Aros – regler för månadstävlingar och klubbmästerskap 2020

 • Under 2020 ska 8 månadstävlingar genomföras: februari-maj – augusti-november.
 • Efter att alla månadstävlingar har genomförts koras en klubbmästare.
 • Vid varje månadstävling delas det ut 5 poäng till bästa bild, 4 till näst bästa, 3 tlll 3:e plats, 2 till fyran och 1 till femman.
 • Alla medlemmar i FK Aros har rösträtt och 5 bilder ska rangordnas. Bästa bild ges 5 poäng, nästa 4 och så vidare ner till 1 poäng.
 • Röstning på inlämnade bilder görs via email och pågår under veckan efter tävlingstidens utgång. Aktuell emailadress meddelas vid varje röstningsomgång.
 • Man får räkna poängen från de fem bästa tävlingarna, dvs man kan missa tre eller färre tävlingar eller bli oplacerad under lika många, men ändå ha chans att bli klubbmästare.
 • Klubbmästare blir den som sammanlagt har fått flest poäng under de fem månadstävlingar som räknas.
 • Teman för samtliga månadstävlingar lämnas ut på klubbträffen den 30 januari 2020.
 • Klubbmästaren koras på december månads klubbmöte.
 • Inlämning av bilder till månadstävlingen görs på klubbens hemsida under rubriken månadstävling senast sista dagen i månaden.
 • En ”Barometer”, som visar aktuell ställning av poängfördelningen, kommer att visas på hemsidan i samband med presentation av resultatet av aktuell månadstävling..
 • Flitigt deltagande kommer också att belönas. Vilka som deltagit i månadstävlingarna kommer att noteras, och pris kommer att ges till den/de som har deltagit flest gånger, men inte vunnit i någon månadstävling.