Dokument

Föreningens ändamål är att på ideell bas utveckla och främja den fotografiska konsten, dokumentera hembygden och skapa förutsättningar till en meningsfull fritid

Information för klubbens Redaktörer: Lägg till och revidera i kalendern

Fotoklubben Aros Stadgar

Fotoklubben Aros Värdegrundspolicy

Fotoklubben Aros Utställningsregler. För att inte våra brevlådor ska överbelastas har en lathund tagits fram för att reducera filstorlekar till ca 1 Mb. Kontakta kjell.norback@comhem.se om du har frågor.